CONCERT

"SANS SET QUATER"

No Comment - Clarige - 30.11.12 - 0 (107

 

Op het einde van de jaren tachtig werd het Brussels Gewest als laatste van de drie gewesten van het land erkend als "volwaardig gewest", overeenkomstig een artikel van de Grondwet: 107 QUATER.

Deze verwijzing naar de institutionele evolutie is niet volledig verdwenen, aangezien 5 muzikanten de titel overnamen en 20 jaar geleden het "Sans Set Quater" hebben opgericht. Ook al spookt Chuck Berry of Elvis nog steeds rond achter de schermen, het repertoire is zodanig geëvolueerd dat het ons laat dansen   volgens de normen van de laatste 10 jaar.

 

De sfeer op de dansvloer is gegarandeerd met deze uitzonderlijke coverband !